Kształcenie kulturowo-literackie, językowe, matematyczne i historyczne

Kierując się chęcią krzewienia polskiej nauki i kultury na obczyźnie, utworzylismy szkołę, w której osiągamy sukcesy i pobudzamy najwyższe, patriotyczne wartości.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Piątek : 16:30 - 19:30

Sobota : 10:00 - 13:00